Novinky Kontakt Učitelia Triedy Rozvrh Fotoalbum
Navigácia
 • Zápis žiakov do prvého ročníka
 • Testovanie 9 - 2019
 • Karneval

  Pre veľkú chorobnosť detí sme karneval presunuli na neskorší termín, ale napokon sa deti dočkali. Piatkové poobedie trávili tancom, súťaživými hrami a veselou zábavou.

 • Zimné radovánky

  Aj v tomto roku sa deti z ŠKD tešili zo snehovej nádielky. Takto si užívali voľný čas...viď foto.

 • Valentínske pozorovanie oblohy

  Deň 14. februára sa spája s dňom svätého Valentína a je to sviatok zamilovaných, ktorý sme aj my (žiaci 2.A a 4. A)  oslávili, a to netradične – pozorovaním oblohy. Aj napriek zamračenému počasiu počas celého dňa sa nám večer naskytol krásny pohľad na dorastajúci mesiac a jasné hviezdy, ktoré sme sledovali ďalekohľadom typu SkyWatcher MIRA 200/1000 EQ5. Deti boli zo 400-násobného zväčšenia nadšené a pohľad na mesiac a hviezdy bol neprekonateľným zážitkom večera i keď ich čakalo nocovanie v škole.

  Mgr. Ivana Ivanová, Mgr. Sylvia Smaženková

 • Dejiny sebavedomia – výtvarná a literárna súťaž

  Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa vyhlásili Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl súťaž „Dejiny sebavedomia“.  Cieľom súťaže bolo prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru.

  Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. V krajskom kole sa z 8.A triedy sa v literárnej časti na 3. mieste umiestnil Jakub Sycha pod vedením Mgr. Hany Blažekovej. Takisto 3. miesto, avšak vo výtvarnej časti, obsadila žiačka 7.B triedy Monika Janošťáková pod vedením Mgr. Emília Krištofíkovej.

  V týchto dňoch si od riaditeľa školy Mgr. Romana Šveca prebrali diplom, vecnú cenu a ďakovný list od riaditeľa ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. za účasť a reprezentáciu školy pre žiaka i pedagógov, ktorí žiakov pripravovali.

                                                                               Mgr. Emília Krištofíková

 • Lyžiarsky výcvikový kurz v Nízkych Tatrách

  V dňoch 26.1.2019 - 31.1.2019 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu v Nízkych Tatrách. Za miesto pobytu sme zvolili opäť osvedčený hotel Hydro v rekreačnej oblasti Krpáčovo, kde sa v blízkosti hotela nachádza aj lyžiarske stredisko SKI Krpáčovo.  Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Žiaci boli rozdelení do štyroch družstiev podľa svojich lyžiarskych zručností. Počas kurzu si osvojili nové vedomosti a schopnosti ovládať lyže, používať obslužné zariadenia na svahu, rešpektovať ostatných účastníkov zjazdovky a dodržiavať medzinárodné pravidlá lyžovania na verejných svahoch.

  Podmienky na lyžovanie boli tento rok výborné. Svah bol vždy upravený a počasie  ukázalo svoju tvár vo všetkých svojich podobách – zažili sme aj  husté sneženie, zamračené ale aj celodenné slnečné a teplé počasie. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní a pri záverečných samostatných jazdách by veru nikto nepovedal, že niektorí pred niekoľkými dňami stáli prvýkrát na lyžiach.

  Žiaci boli ubytovaní v 3 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením, TV vysielačom, k dispozícii mali  spoločenskú miestnosť, krásnu jedáleň s obsluhou a veľmi chutným jedlom.

  Na zdravotný stav žiakov dohliadala zdravotníčka. Zároveň kontrolovala ich osobnú hygienu, zdravotný stav a každý deň kontrolovala čistotu izieb. Všetkým žiakom boli na záver udelené osvedčenia o absolvovaní kurzu a sladkosti.

  Mgr. Soňa Otavová

 • Plavecký výcvik

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v senickej plavárni.  Pod vedením skúsených inštruktorov absolvovali žiaci celkovo 20 hodín výcviku. Deti boli rozdelené do skupín podľa plaveckých schopností. Mladší  žiaci získavali svoje prvé skúsenosti  s vodným prostredím, tí starší, skúsenejší už rozvíjali a zdokonaľovali  rôzne plavecké disciplíny.  V závere plaveckého výcviku absolvovali deti rôzne súťaže, ktoré preverili ich výkony, ale hlavne preukázali, že takmer všetci začiatočníci sa naučili plávať a tí zdatnejší sa výrazne zlepšili. Každý účastník získal mokré vysvedčenie aj s údajom o počte preplávaných metrov. Odmenou za ich snahu, disciplínu a aktivitu počas výcviku boli záverečné hry, kedy sa deti vyšantili nielen v bazéne, ale vyskúšali si aj relax vo vírivke a adrenalín v tobogane. Milým zážitkom v predvianočnom období  pre deti i dospelých bolo aj spoločné spievanie vianočných kolied. Napriek chladnému decembrovému počasiu deti zvládli výborne nielen cestovanie do Senice ale aj fyzicky  náročný výcvik.  Sme veľmi radi, že plaveckým výcvikom naši žiaci získali nielen plavecké zručnosti ale zažili aj množstvo zábavných aktivít, ktoré im inštruktori na spestrenie výcviku pripravili.

   

 • Vianočný florbalový turnaj

  Dňa 20.12.2018 sa na našej škole uskutočnil turnaj vo florbale. Účastníkmi bolo takmer tridsať žiakov, ktorí pravidelne navštevujú poobedný florbalový krúžok. Sú to žiaci 4.- 9. ročníka. Miesto v bráne patrilo Natálii Karasovej a Samuelovi Slobodovi. Ostatní žiaci vytvorili šesť zmiešaných družstiev ( chlapci aj dievčatá) po štyroch alebo piatich hráčoch. Celkovo sme odohrali 15 zápasov, systémom každý s každým. 

  Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo " Nerešto" v zložení , kapitán L. Čermák, K. Veselá, I. Meszárošová, M. Šuchta, D. Rampáček, celkovo získali 7 bodov.

  Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo " Nevim" v zložení, kapitán A. Hesek, N. Lašáková, R. Polák, J. Kubová, celkovo získali 11 bodov.

  Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo " Jäger" v zložení, kapitán D. Csáky, P. Ngová, L. Šteffeková, L. Houdek.

  O poradí na prvom a druhom mieste nerozhodol ani počet bodov, ani vzájomný zápas, ale až celkový počet gólov, ktoré hráči nastrieľali vo všetkých zápasoch. Veríme, že žiaci prežili príjemne strávené poobedie, plné smiechu a radosti z pohybu, čo bolo hlavným cieľom vyučujúcich. 

  Mgr. Renáta Nosková

 • Úspech na Olympiáde zo slovenského jazyka

  V priestoroch SSOŠ Via Humana v Skalici sa konal 11. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Kristína Barátová z 9.B triedy, a to v kategórii  C (žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií). Súťaž pozostávala  z dvoch častí. Písomná časť bola tvorená didaktickým testom s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. Ústna časť bola tvorená samostatnou prípravou a prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci musí vhodne využiť príznaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie. Kristínka si  vybojovala krásne 3. miesto. K úspechu jej srdečne blahoželáme a želáme mnoho ďalších úspechov.

  PaedDr. Petra Ovečková

 • Vianočná tržnica

  Rok ubehol ako voda a 18.12.2018  sme druhýkrát v priestoroch našej školy uskutočnili Vianočnú tržnicu. Slávnostné otvorenie spestril krátky kultúrny program s vianočnou tematikou, ktorý pripravili žiaci našej školy. A potom už mohli rodičia, starí rodičia a všetci, ktorí našu tržnicu navštívili, vyberať a nakupovať množstvo krásnych, vlastnoručne vyrobených  výrobkov, ktoré im deti ponúkali vo svojich stánkoch. Pri nakupovaní sa mohli návštevníci osviežiť chutným nealkoholickým punčom alebo  využiť  anjelskú poštu Ježiškovi.

  Chystanie na Vianočnú tržnicu však začalo už začiatkom decembra. Triedy na prvom stupni sa premenili na dielničky, všade sa počas výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania lepilo, strihalo či  maľovalo. Pod láskavým vedením našich šikovných a tvorivých pani učiteliek vznikali v rúčkach detí krásne a najmä originálne vianočné ozdoby a dekorácie.

  Napriek tomu, že príprava Vianočnej tržnice je pre všetkých zainteresovaných náročná časovo i organizačne, sme radi, že sa uskutočnila, pretože počas príprav i samotného predaja sa deti oboznamujú s činnosťami z praktického života, ktoré sú pre nich nesmierne dôležité. Učia sa plánovať si prácu, spolupracovať s inými deťmi, prezentovať výsledky svojej práce, komunikovať s kupujúcimi, obstáť v konkurencii iných predávajúcich a hlavne manipulovať s financiami, čo výrazne prispieva k rozvíjaniu ich finančnej gramotnosti.

  Ďakujem všetkým zúčastneným triedam a ich triednym učiteľkám za prípravu krásnych výrobkov i čas strávený prípravou Vianočnej tržnice. Ďakujem i všetkým rodičom, ktorí prišli, že si v predvianočnom hektickom čase našli chvíľku a  podporili našich žiakov a dúfam, že čas strávený na Vianočnej tržnici bol príjemným spestrením čakania na Vianočné sviatky.

  Mgr. Mária Gortová

 • Mikulášska latka

  V stredu  12. decembra sa  32 žiakov našej školy zišlo v priestoroch  telocvične, aby si porovnali svoje sily, talent a šikovnosť  v školskom  kole v skoku do výšky – Mikulášskej  latke. V mladšej kategórii žiakov 5. a 6. ročníka medzi sebou súťažil 4 chlapci, ktorí mali veľmi vyrovnané aj pekné výkony. Nakoniec zvíťazil Radoslav Vanek zo 6.B výkonom 120 cm. Na druhom mieste skončil Mário Malík  zo 6.A s výškou 105 cm. Tretie miesto obsadil Filip Polák  zo  6.A výkonom 100 cm.

  Mladšiu kategóriu žiačok reprezentovalo 7 odvážnych dievčat. Najlepší výkon 130 cm dosiahla talentovaná Lianka Dohnálková zo 6.A , potešila tiež Bianka Šeniglová taktiež  zo 6.A, ktorá latku prekonala vo výške 120 cm a získala tak pekné 2. miesto. Tretie miesto obsadila Kristínka Kohoutová zo 6.B  rovnakým výkonom 120 cm, ale v horších pokusoch.

     V staršej kategórii žiakov 7. až 9. ročníka si medzi sebou zmeralo sily až 16 chlapcov, z ktorých najlepší výkon opäť podal Pavol Riečický z 9.A triedy, keď latku prekonal vo výške 170 cm, na druhom mieste  prekvapil Patrik Chrenka   z 8.B triedy výkonom 145 cm a na treťom mieste Oleksii Symonchuk taktiež z 8.B, ktorý vyskočil do výšky 140 cm.

     Medzi staršími  žiačkami sa z víťazstva znova radovala Natália Kovačičová z 9.A výkonom 135 cm, druhé  miesto obsadila  výkonom 130 cm Anna Mária Dubecká z 9.B triedy, tretia skončila Sofia Gorbatenková zo 7.A vo výške 125 cm .  

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme  a pevne dúfame, že svoj talent budú aj naďalej rozvíjať.         

  Mgr. Soňa Otavová            

 • Náš predvianočný týždeň

  V pondelok 17. 12. sme opäť po roku zavítali do DDS a Senior domu Terézia potešiť našich starších obyvateľov s vianočným programom. V pásme krásnych piesní , kolied a tancov sa naše šikovné deti snažili klientom aspoň troška spríjemniť predvianočný čas.

  Tiež sme svojím vystúpením spríjemnili predvianočný čas našim spolužiakom a predškolákom.

 • Zbierka pre útulky

  Veľmi pekne ďakujeme všetkým , ktorí sa zapojili do zbierky pre pomoc psíkov v útulkoch. Zopár vecí zo zbierky sme zaniesli na našu Mestskú políciu, kde nami donesený "pelíšek" hneď mohli využiť pre odchytené šteniatko! Ďalej sme zaviezli deky, hrnce, konzervy, granule a pamlsky do skalického útulku.

  Posledná časť našej zbierky pre útulky putovala do OZ Záchranný koráb v Šaštíne- Stražoch.

  Veľká vďaka všetkým prispievateľom od psíkov a mačičiek, ktorým ste pomohli v tomto chladnom období. Vďaka Vám budú mať pekné Vianoce v teplých pelieškoch s plnými bruškami.

 • Lucia Časová – 1. miesto

  V predvianočnom období nám urobila veľkú radosť  žiačka deviateho ročníka  Lucia Časová, ktorá vo „Svatomartinskej výtvarnej súťaži“ v 3. kategórii pre 6. – 9. roč. ZŠ získala krásne 1. miesto.      Lucka stvárnila postavu sv. Martina na bielom koni, ktorý obdarúva žobráka. Veľmi pekne reprezentovala našu školu i celú farnosť Holíč, súťaž organizoval  DKÚ Bratislavskej arciciecézy, ktorej partrónom a ochráncom je práve sv. Martin.

         Lucke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov do ďalšieho štúdia a tvorivej činnosti.

                                                                                                           Mgr. Jana Belicová

 • Genesko 2018

  Po niekoľkých rokoch klub výtvarníkov Genesis Holíč obnovil výtvarnú súťaž pre mladých výtvarníkov okresu Skalica pod názvom „Čarovné Vianoce“. Vyhodnotenie sa uskutočnilo                  15. decembra v priestoroch Štítu v Kopčanoch. V tretej kategórii najlepšie uspeli žiačky Lucia Časová z 9.A triedy na 1.mieste a Lucia Šteffeková z 8.A triedy  na 2. mieste. Tu si prebrali diplomy a vecné ceny klubu Genesis a ZŠ Kopčany. Po ukončení vernisáže víťazov previezli na koči na námestie v Kopčanoch, kde im zástupca primátora, Mgr. Dušan Chanečka, odovzdal vecné ceny, ktoré darovala oceneným obec Kopčany. Blahoželáme.                       

                           Mgr. Emília Krištofíková

 • Dejiny sebavedomia

  Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlásili pre trinásť až pätnásťročných žiakov súťaž, ktorej cieľom bolo prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru. Témou súťaže boli významné osobnosti z minulosti a súčasnosti, ktoré pochádzajú z daného regiónu alebo v danom regióne pôsobili/pôsobia, či významné regionálne udalosti.  Do súťaže sa zapojil Jakub Sycha z 8. A s textom Mirko Nešpor v 1. kategórii. Jakub sa umiestnil na peknom 3.mieste.

  Mgr. Hana Blažeková

 • Rodina bez cigariet

  V mesiacoch november a december sa aj v tomto školskom roku naša škola zapojila do projektu, ktorý už 7. rok realizuje Občianske združenie „Rodina bez cigariet“. Prvou aktivitou bolo odovzdávanie výtvarných prác žiakov I. stupňa s témou zdravej výživy pod názvom „Jabĺčko za výkres“.

  V mesiaci november sa uskutočnila súťaž prezentácií o škodlivosti fajčenia, drog a zdravom životnom štýle v aule vysokej školy v Skalici. V kategórii 4.-6. ročník sa na 6.-9.mieste bez udania poradia umiestnili žiaci 6.A triedy Adam Bartošík a Dominik Malaga. Na štvrtom mieste v kategórii 7.-9. ročník sa vo veľkej konkurencii umiestnili žiačky 8.B triedy Karolína Chanečková, Natália Karasová a Veronika Šuchtová.

  Mimoriadne úspešní sme v tomto školskom roku boli vo výtvarnej časti súťaže, za čo sme boli ocenení aj ako najúspešnejšia škola okresu Skalica. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 12.decembra v OC MAX Skalica. Na štvrtom mieste v 1. kategórii sa umiestnila žiačka 4.A triedy Simona Petrlová pod vedením p. učiteľky Mgr. Sylvie Smaženkovej. V druhej kategórii 1.miesto obsadila žiačka 9.A Sára Masárová a 5.miesto Izabela Meszárosová z 8.A triedy. Cenou organizátora v 2. kategórii boli odmenené žiačky Lilly Kapusňáková z 5.A, Nela Hološková z 9.A a Kristína Barátová z 9.B triedy. Všetky pod vedením p.učiteľky Mgr.Emílie Krištofíkovej. Okrem pekného zážitku si žiaci spolu               s rodičmi odniesli aj hodnotné ceny a tričko, na ktorom mali vytlačený originál vlastnej práce. Blahoželáme.

                                                                                                                                       Mgr. Emília Krištofíková

 • Exkurzia v NR SR

  V piatok 7. decembra sa žiaci prostredníctvom prehliadky Parlamentu SR mohli oboznámiť s procedúrou a pravidlami parlamentnej práce priamo na mieste. V sprievode milej pani sprievodkyne si pozreli priestory parlamentu a z balkóna rokovacej sály mali možnosť sledovať plenárne zasadnutie. Naša sprievodkyňa nám odpovedala na všetky otázky súvisiace s činnosťou parlamentu, vysvetlila nám jeho históriu a zorganizovala aj stretnutie s poslancom NR SR, Martinom Poliačikom. Pán Poliačik žiakom trpezlivo odpovedal na všetky ich zvedavé otázky, vysvetlil im prácu poslanca i dôležitosť zapájať sa do politického diania v našej krajine.

  Mgr. Hana Blažeková

 • Padá sniežik poľahučky

  „Padá sniežik poľahučky, pozakrýva polia lúčky,

  sadá deťom na líca, bude že to sanica.

  Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti.

  Chytro sadaj na sane, v škole ťa už čakáme.“

       A v dnešný pekný deň sv. Mikuláš prosbu detí našej školy splnil. Prišiel  spolu so svojím sprievodom, aby potešil prváčikov a druháčikov pri rozžiarenom vianočnom stromčeku.  Za ich pekné piesne a básne ich odmenil  sladkým  adventným  kalendárom. Obdaroval všetky deti  na prvom  stupni a nezabudol aj na našich piatakov. Sv. Mikuláša sprevádzali anjelici a čerti, to aby deti nezabudli, že za všetky naše skutky si zaslúžime spravodlivú odmenu.

       Za dnešný deň plný radosti a celú mikulášsku nádielku patrí  veľká vďaka našim deviatakom Janke Becányovej, Kristínke Veselej, Peťke Ngovej, Lucke Časovej, Márii Valúchovej, Jurajovi Fondrkovi, Justinovi Veselskému a Michalovi Potočnému.  

                                                                                                            Mgr. Jana Belicová

strana: