Novinky Kontakt Učitelia Triedy Rozvrh Fotoalbum
Navigácia

 

 

Priestorové a materiálno-technické

vybavenie školy

 

     V posledných rokoch sa stala modernizácia školstva nevyhnutnou. Naša škola investuje nemálo finančných prostriedkov do rekonštrukcií a nákupu zariadenia, aby držala krok s modernou dobou a dlhodobo dosahovala čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky.

         Na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť má škola k dispozícií 25 tried, telocvičňu a 10 odborných  učební: 

Ø      učebňu biológie

Ø      učebňu chémie

Ø      učebňu fyziky

Ø      učebňu technických prác

Ø      učebňu pestovateľských prác ( k dispozícií je aj skleník )

Ø      3 - počítačové učebne

Ø      2 - učebne cudzích jazykov

Ø      5 - IKT triedy , z toho jednu vybavenú 20 -timi tabletmi

Ø      kvalitne i priestorovo vybavenú posilňovňu, relaxačno - oddychovú miestnosť - saunu

Ø      školskú knižnicu so študovňou

Ø      učebňu etickej výchovy

 

V dôsledku každoročnej inovácií,  vnútorné priestory slúžiace k výchove a vzdelaniu sú veľmi esteticky a čisto udržiavané. Nemalé finančné prostriedky používame na nákup nového školského nábytku. Môžeme konštatovať, že premyslenými krokmi máme budovu školy a okolité priestory vo veľmi dobrom stave a pevne veríme, že v takejto línii sa bude pokračovať.

Devízou našej školy je areál školy, ktorý svojimi rozmermi poskytuje dostatok možností na voľnočasové aktivity a hlavne na šport. K dispozícií máme novozrekonšruovanú:

 

Ø       telocvičňu, posilňovňu,

Ø       relaxačno-oddychovú miestnosť - fínsku saunu

Ø       trávnatú plochu na futbal

Ø       viacúčelové športové ihrisko s umelým povrchom (bežecká rovinka – 85m dlhá a 5 m 

         široká)

Ø       sektor pre skok vysoký cca 100m2

Ø       sektor pre skok do diaľky s tartanovým povrchom

Ø       sektor pre vrh guľou

 

      Vybavenosť školy učebnicami je na výbornej úrovni. A taktiež je škola výborne vybavená IKT a didaktickou technikou (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, počítače, tabletty, videorekordéry, DVD prehrávače, CD a MP3 prehrávače atď.)