Novinky Kontakt Učitelia Triedy Rozvrh Fotoalbum
Navigácia

Krúžky

Školský rok 2017/2018

Názov krúžku:

 1. Atletika 
 2. Anglický jazyk
 3. Digitálna fotografia 
 4. Florbal I.
 5. Florbal II.
 6. Futbal I.
 7. Futbal II.
 8. Počítačový I.
 9. Počítačový II.
 10. Šikovné ruky
 11. Športový
 12. Vybíjaná