Novinky Kontakt Učitelia Žiaci Triedy Rozvrh Fotoalbum
Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Školská 2, Holíč
  Školská 2, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 2630 (zástupca riaditeľa školy)
  +421 34 668 2236 (sekretariát)
  +421 34 668 2644 (Školská jedáleň)
Utorok 9. 2. 2016

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 651509

Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy a života v nej. Kliknite na obrázok a prehliadka môže začať.

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Žiaci 6.A  dňa 27.1.2016 zažili netradičnú hodinu Občianskej náuky. Vďaka pani kronikárke Silvii Lukovičovej mohli navštíviť Mestskú knižnicu a oboznámiť sa s kronikami svojho mesta Holíč. Dozvedeli sa, ako sa kronika píše, aký je postup, čo všetko musí pani kronikárka urobiť pri zberaní a zaraďovaní informácií do kroniky. Videli nielen kroniky v ich písomnej ale aj virtuálnej podobe. Pre všetkých žiakov bolo zážitkom prečítať si  a poprezerať si najstaršiu zachovanú kroniku mesta Holíč z roku 1945, prezrieť si veľké množstvo fotografií,  letákov, výstrižkov z novín, ktoré svedčia  o minulosti nášho mesta. Mnohé dokumenty boli staršie ako starí rodičia detí.  Teraz už vedia, že ak budú hľadať dôležité informácie o svojom meste, nájdu ich v kronikách  mesta, ktoré sú k nahliadnutiu pre všetkých občanov. Na záver naozaj veľmi príjemnej a obohacujúcej hodiny žiaci poďakovali pani kronikárke a zaželali jej veľa úspechov v jej práci.

 • Dňa 19.1.2016 sa na našej škole konala prvá z matematických súťaží okresné kolo Matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. Kým v 5. ročníku súťažilo 23 žiakov z celého okresu, tak v 9. ročníku len 5 žiakov z 2 škôl  v okrese. Medzi piatakmi sa nestratila Karolína Chanečková z 5. B triedy, ktorá bola úspešnou riešiteľkou a obsadila pekné 4. miesto. Žiačku pripravovala pani učiteľka PaedDr. Anna Konečná. Mimoriadne sa tento rok darilo deviatakom. Všetci piati sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola s postupom do krajského kola. Výrazný úspech dosiahli naše žiačky z 9. A triedy. Na 1. mieste sa umiestnila Katarína Langová, na 2 mieste s rovnakým počtom bodov skončili Lucia FlajžíkováDanka Jakúbkována 5. mieste skončila Natália Reháková. Žiačky pripravovala pani učiteľka Mgr. Oľga Hlavatá. Žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v Krajskom kole.

 • V stredu 13. januára 2016 sa na SOŠ  Jozefa  Čabelku v Holíči uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku základných škôl okresu  Skalica v dvoch kategóriách. Zúčastnili sa ho žiaci ZŠ a žiaci 1.až 4. ročníka osemročných gymnázií. 1. miesto v kategórii 1B  získal Richard Rúsek, žiak 9.A triedy. Richardovi srdečne blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole 10. februára v Trnave. Richarda na olympiádu pripravovala Mgr. Ivana Hílková.