Novinky Kontakt Učitelia Triedy Rozvrh Fotoalbum
Navigácia
Školský klub detí Režim ŠKD Oznamy Oddelenia Fotoalbum

 

             Školský klub detí       
Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ Školská 2, Holíč má toho času 4 oddelenia, ktoré navštevuje viac ako 100 detí. Deťom je poskytovaná dobrá odborná starostlivosť, nájdu tu dostatok hier a zábavy, zaujímavých podujatí, a to všetko pod kvalifikovaným dozorom.

ŠKD funguje: PO - PI v čase od 6.00 - 8.00 (ranná služba)

                                                 11.30 - 16.00 

O deti sa starajú vychovávateľky:


                                                            Jarmila Martinkovičová - vedúca ŠKD  (1.oddelenie)                           

   Renáta Jursová   (2.oddelenie)

   Ines Štetinová     (3.oddelenie)

                           Eva Košíková     (4.oddelenie)                       

 

Vyberáme z našej činnosti:

- výroba rozličných ručných prác pre mamičky ku Dňu matiek, pre deti, ktoré prídu na zápis do 1. ročníka, pre návštevníkov adventných dní v meste, na výzdobu tried ŠKD, ŠJ pri príležitosti rôznych sviatkov,

- v areáli školy máme pekné ihrisko a dostatok športových potrieb, triedy máme vybavené modernou elektronikou a s dostatkom materiálneho vybavenia medzi zaujímavé aktivity patrí maškarný karneval, oslava sviatku detí, výlety pre našich členov a ich rodičov atď.
Ako sa stať naším členom?

Ak sa niektoré dieťa chce stať naším členom, stačí prísť pre prihlášku, ktorú vyplnenú a podpísanú rodičmi odovzdá v ŠKD. Výška príspevku na jedného žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je 8,00 € mesačne. Za ďalšieho súrodenca prispieva zákonný zástupca mesačne 3 €.
Deti, nenuďte sa a príďte medzi nás!