Novinky Kontakt Učitelia Triedy Rozvrh Fotoalbum
Navigácia

Úspechy v školskom roku 2017/2018

 

 

Medzinárodné kolá

 

1) Výtvarná súťaž – „Petrohrad očami detí“

                                   - ocenenie – V. kategória – Lucia Časová

                                                                                   (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

 

Celoslovenské kolá

 

 

1)  Literárna súťaž – „Literárna Senica Ladislava Novomeského“         

                                       - I. kategória – próza – 3. miesto – Tadeáš Bilovský

                                                                                     (pripravovala: Mgr. Hana Blažeková)

      

2) Výtvarná súťaž – „Talent – umenie - kumšt“

                                         - 2. miesto – Kristína Barátová –  kat. Návrh úžitkového,  

                                                                                                      dekoratívneho predmetu                   

                                                          

                                                                                    (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

 

3) Fotografická súťaž – „Krúžky na fotografii“

                                   - 1. miesto – krúžok „Digitálna fotografia“

                                                                                    (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

 

4) Výtvarná súťaž – „Grafický návrh na obal žiackej knižky“

                                   - ocenenie – Lucia Šteffeková

                                                                                   (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

 

5) Výtvarná súťaž – „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“

                                   - 2. miesto – IV. Kategória – Katarína Valúchová

                                   - čestné uznanie - IV. Kategória – Juraj Kŕíž

                                                                                   (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

 

6) Atletika – „Cezpoľný beh“ – družstvo chlapcov

                                   - 7. miesto – Filip Hrušecký, Pavol Riečický, Dominik Obrtlík

(pripravovala: Mgr. Dušan Chanečka)

 

7) Atletika –  družstvo chlapcov - 4. miesto – Nicolas Csáky, Filip Hrušecký, Mário Mráz,                    

                                                  Samuel Línet, Henrik Fekete, Adrián Duchoslav, Juraj Fondrk

                                                         Matúš Kučera, Pavol Riečický, Oliver Šefčík, Peter Gábor

(pripravovala: Mgr. Dušan Chanečka)

 

8) Atletika –  jednotlivci chlapci:

                                   Výška -  3. miesto – Oliver Šefčík

                                               -  5. miesto – Pavol Riečický 

                                  1 000 m - 9. miesto – Pavol Riečický

                                   Guľa   - 12. miesto – Mário Mráz

                    Štafeta 4 x 60 m -  6. miesto – Nicolas Csáky, Adrián Duchoslav, Matúš Kučera,

                                                                      Mário Mráz

(pripravovala: Mgr. Dušan Chanečka)

9) Fotografická súťaž – Slovensko, krajina v srdci Európy

                                   - 3. miesto – Lukáš Oprchal - podkategórii fotografia, multimediálne

                                                                                    spracovanie                         

                                                                                   (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

 

Krajské kolá

                   

                                                                                                                                                                  1)  Atletika – „Hľadáme nových olympionikov“ – 60 m

                                   - 3. miesto –   Jack Chen

                                 - 11. miesto –   Richard Polák                                                                                                                               

                                                                                       (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

 

2)  Atletika – „Hľadáme nových olympionikov“ – 600m

                                   - 5. miesto –  Sofia Gorbatenková 

                                   - 8. miesto –  Simona Gorbatenková 

     (pripravovala:  Mgr. Soňa Otavová)

 

3) Atletika – „Hľadáme nových olympionikov“ – družstvo

                                   - 3. miesto –  Jack Chen,  Sofia Gorbatenková 

                                  

                                              

4) Atletika – „Cezpoľný beh“ – jednotlivci 3 000 m

                                   - 2. miesto – Pavol Riečický

                                   - 5. miesto – Filip Hrušecký

                                   - 10. miesto – Dominik Obrtlík

(pripravovala: Mgr. Dušan Chanečka)

 

                                   - 10. miesto – Simona Gorbatenková

                                   - 12. miesto – Sofia Gorbatenková

 (pripravovala: Mgr. Soňa Otavová)

 

5) Atletika – „Cezpoľný beh“ – družstvo dievčat

                                   - 6. miesto – Simona Gorbatenková, Sofia Gorbatenková,

                                                         Natália Kovačičová

(pripravovala: Mgr. Soňa Otavová)

 

6) Atletika – „Cezpoľný beh“ – družstvo chlapcov

                                   - 1. miesto – Filip Hrušecký, Pavol Riečický, Dominik Obrtlík

(pripravovala: Mgr. Dušan Chanečka)

7) Šach -  jednotlivci

                                     - 7. miesto – Oliver Šefčík                                                             

 

8)  Atletika – Majstrovstvá kraja

  

     družstvo chlapcov:    - 1. miesto  - Nicolas Csáky, Filip Hrušecký, Mário Mráz,                    

                                                 Samuel Línet, Henrik Fekete, Adrián Duchoslav, Juraj Fondrk

                                                       Matúš Kučera, Pavol Riečický, Oliver Šefčík, Peter Gábor

                                                                                   (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

    

 9)  Atletika Majstrovstvá kraja – jednotlivci chlapci:

                                   Výška  -  1. miesto – Oliver Šefčík

                                               -  4. miesto – Pavol Riečický

                                   Diaľka -  3. miesto – Samuel Línet

                                   60 m    -  4. miesto – Samuel Línet              

                                   300 m  - 11. miesto – Mário Mráz

                                                -  6. miesto – Nicolas Csáky

                                   1000m  - 3. miesto –  Pavol Riečický

                                                 - 6. miesto – Filip Hrušecký

                                   Guľa     - 2. miesto – Mário Mráz

                                               - 11. miesto – Henrik Fekete

                                   Kriket - 11. miesto –  Henrik Fekete

                                               - 12. miesto – Peter Gábor

                                   Štafeta 4x60m – 2. miesto – Línet, Mráz, Riečický, Šefčík

                                                                                  

                                                                                    (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

 

10)  Atletika Majstrovstvá kraja – jednotlivci dievčatá:

                                              800 m  -  10. miesto – Simona Gorbatenková

 

11) Biologická olympiáda – kategória  – zoológia

                                   –    3. miesto- Katarína Valúchová

                                    –   7. miesto- Filip Šebesta

                                    – 10. miesto- Lukáš Španír

                                                                                 (pripravovala: Mgr. Katarína Brožeková)

 

10) Chemická olympiáda – kategória  – 9. ročník

                                   –   23. miesto- Filip Šebesta

                                   -    35 - Juraj Kříž          

                                                                                 (pripravovala: Ing. Anna Šafránková)

 

11) Fyzikálna olympiáda – kategória  – 9. ročník

                                   –   6. miesto- Filip Šebesta

                                    

                                                                                 (pripravoval: Mgr. Anton Orlík)

 

 

 

Okresné kolá

 

            Žiaci našej školy sa v priebehu školského roka 2017/2018 zúčastňovali takmer všetkých olympiád a súťaží, či už predmetových, športových a umeleckých, kde v okresných kolách získali mnohé popredné umiestnenia.

 

 

1)  Matematická olympiáda:

    

   

    7. ročník:                5. miesto -  Lucia Šteffeková     (pripravovala: Mgr. Katarína Brožeková) 

                                  

    6. ročník:                2. miesto – Tomáš Matula       (pripravoval:  Mgr. Roman Švec)

                                   7. miesto –  Barbora Langová

                                    8. miesto –  Aneta Janigová

  (pripravovala: Mgr. Liana Kovačičová)

 

    5. ročník:                2. miesto – David Konečný                                     

7. miesto – Eliška Mičková

                                    3. miesto – Patrícia Blažeková

  (pripravovala: Mgr. Oľga Hlavatá)

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                            

2)  Pytagoriáda:           

    

             

   6. ročník:                 1. miesto – Barbora Langová    

                                   4. miesto – Aneta Janigová     (pripravovala: Mgr. Liana Kovačičová) 

                                   7. miesto – Mária Valúchová  (pripravoval:  Mgr. Roman Švec)

                                   8. miesto – David Mička         (pripravovala: Mgr. Liana Kovačičová)

          11. miesto – Tomáš Matula       (pripravoval:  Mgr. Roman Švec)

 

    5. ročník:                6. miesto – Andreas Petráš      (pripravovala: Mgr. Oľga Hlavatá)

                                 10. miesto – Tamara Vajdová    (pripravovala: PaedDr. Anna Konečná)

                                 15. miesto – Bilovský Tadeáš

         16. miesto – Patrícia Blažeková

         19. miesto – Liana Dohnálková  (pripravovala: Mgr. Oľga Hlavatá)

                                                                                                           

 

              

3)  Fyzikálna olympiáda:      

 

   Kategória E:          1. miesto –  Filip Šebesta

                                 2. miesto –  Sabína Stančáková     

                                 3. miesto –  Juraj Kříž

                                                                                      (pripravovala: Mgr. Anton Orlík)        

           

 

4)  Biologická olympiáda:

            

    Kategória zoológia: 1. miesto- Katarína Valúchová

                                     1. miesto- Filip Šebesta

                                     3. miesto- Lukáš Španír                             

                                                                                 (pripravovala: Mgr. Katarína Brožeková)

 

5)   Dejepisná olympiáda:

           

     Kategória C:           3. miesto – Jakub Králiček        

 6. miesto – Mário Mráz         

                                                        (pripravoval: Mgr. Richard Drinka)              

                                                                               

6)  Technická olympiáda:

 

    Kategória A            5. miesto – Rastislav Vanek, Juraj Fondrk

  

(pripravoval: Mgr. Roman Švec)

 

7)  Olympiáda v Anglickom jazyku:

    

    Kategória 1. B        5. miesto –  Erik Gaža

                                                                                        (pripravovala Mgr. Michaela Rozborilová)

                                                                                                       

 

8)  Olympiáda v Slovenskom jazyku a literatúre:

                                         

     Kategória   C        7. miesto – Filip Šebesta

           (pripravovala: Mgr. Veronika Čechvalová)

 

9)  Chemická olympiáda:

 

     Kategória    D         2. miesto – Filip Šebesta  

                                    4. miesto – Juraj Kříž     

 (pripravovala: Mgr. Anna Šafránková)

 

10)  Biblická olympiáda: 

        

     Družstvo žiakov      2. miesto – Kristína Baráthová,  Markéta Vinklerová,

                                                         Lucia Časová , Petra Ngová                 

                                                                                         

 (pripravovala: Mgr. Jana Belicová)

 

11)  Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike:

 

     Družstvo dievčat:      3. miestoZŠ Školská 2, HolíčPetra Ngová, Mária Dubecká,

                                                           Simona Gorbatenková, Sofia Gorbatenková,

                                                           Nela Hološková, Natália Kovačičová, Natália Skálová,

                                                           Sandra Švrčková, Kristína Veselá

 

                                                                                             (pripravovala: Mgr. Soňa Otavová)

    

     Družstvo chlapcov:   1. miesto – ZŠ Školská 2, Holíč  - Nicolas Csáky, Filip Hrušecký,

                                                           Mário Mráz, Samuel Línet, Henrik Fekete, Adrián

                                                           Duchoslav, Juraj Fondrk, Matúš Kučera, Pavol Riečický,

                                                           Oliver Šefčík, Peter Gábor

 

                                                                                           (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

 

 

 

 

12)  Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike jednotlivci - dievčatá:

 

       800 m                    2. miesto – Simona Gorbatenková

  3. miesto – Petra Ngová,

       Výška                    2. miesto – Natália Kovačičová

       

                                                                                            (pripravovala: Mgr. Soňa Otavová)

 

13)  Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike jednotlivci - chlapci:

 

       60 m                    1. miesto – Andreas Csáky

2. miesto – Samuel Linet

       300 m                  1. miesto – Mário Mráz

                                   2. miesto – Andreas Csáky

      1000 m                 2. miesto – Filip Hrušecký

      Diaľka                  1. miesto -  Samuel Linet

                                    3. miesto -  Oliver Šefčík

      Výška                   1. miesto –  Oliver Šefčík

                                   2. miesto – Pavol Riečický

      Guľa                     1. miesto – Mário Mráz

                                   2. miesto – Juraj Fondrk

      štafeta 4x60m       1. miesto - Mráz, Csáky, Línet, Riečický

 

                                                                             (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

 

 14)  Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu:

 

      Družstvo dievčat:     1. miesto – Simona Gorbatenková, Sofia Gorbatenková

                                                           Nikola Bagalová                                                                 

                                                                                           (pripravovala: Mgr. Soňa Otavová)

 

      Družstvo chlapcov:   1. miesto – Filip Hrušecký, Pavol Riečický, Dominik Obrtlík

                                        5. miesto – Matúš Kučera, Mário Mráz, Oliver Šefčík

 

                                                                                            (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

 

      Jednotlivci dievčatá:  1. miesto – Sofia Gorbatenková 

                                         2. miesto – Simona Gorbatenková 

                                                                                            (pripravovala: Mgr. Soňa Otavová)

 

      Jednotlivci chlapci :   1. miesto – Pavol Riečický 

                                         2. miesto – Filip Hrušecký   

                                         4. miesto – Dominik Obrtlík 

                                                                                            (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

 

15)  Mladý Technik:

      

       Družstvo žiakov:      1. miesto – Filip Šebesta, Juraj Kříž

                                                           

                                                                                            (pripravoval: Mgr. Anton Orlík)     

16)  Majstrovstvá okresu vo futsale:

  

       Starší žiaci -         7. miesto –   Mário Mráz, Richard Daniel, Filip Hrušecký, Mário

                                                           Javorček, Kevin Jurenka, Jakub Králiček, Oliver Šefčík,

                                                           Timotej Krčík, Adam Bugala, Samuel Rajčák, 

                                                      

                                                                                       (pripravoval: Mgr. Richard Drinka)     

 

17)  Majstrovstva okresu v šachu: 

  

                                     3. miesto – Oliver Šefčík

                                     5. miesto – Lukáš Čermák

                                     6. miesto – Marek Šefčík

 

 

18)  Majstrovstva okresu v športovej streľbe: 

 

       Jednotlivci -         3. miesto – Matej Šuchta

 

 

19)  Majstrovstva okresu vo volejbale:

                                    3. miesto: Adam Bugala, Andreas Csáky, Filip Hrušecký,

                                                     Henrik Fekete, Lukáš Nejedlík, Martin Kunovský,

                                                     Juraj Fondrk, Rastislav Vanek, Peter Grňa, Justin Veselský

                                                                                         

                                                                                              (pripravoval: Mgr. Richard Drinka)

 

 

20)  Majstrovstva okresu vo vybíjanej

 

      Najmladší žiaci – 5. miesto: Samuel Čermák, Laura Grajzová, Tibor Herzáň,

                                                     Lukáš Houdek, Lilly Kapusňáková, Helena Klemonová,

                                                     Ján Kristl, Tomáš Masaryk, Aneta Pikálková,

                                                     Marek Podhájský, David Pukančík, Klaudia Tokošová

                                                                                         (pripravoval: Mgr. Renáta Nosková)

 

21)  Záhorácka olympiáda v atletike:         

 

     60 m:            1. miesto – Samuel Linet

               2. miesto – Andreas Csáky

               3. miesto – Mário Mráz

    300 m :          1. miesto – Andreas Csáky

               3. miesto – Filip Hrušecký

   1000 m:         1. miesto – Pavol Riečický

              2. miesto – Filip Hrušecký

     Diaľka:        1. miesto – Samuel Linet

              3. miesto – Oliver Šefčík

     Guľa:           1. miesto – Mário Mráz

              2. miesto – Juraj Fondrk

     Výška:         1. miesto – Pavol Riečický

              2. miesto – Oliver Šefčík

                                                                                     (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka )

 

22)  Brezovské atletické hry:         

 

       Družstvo starších žiakov:    1. miesto

       Družstvo mladších žiakov:  5. miesto   

       Družstvo starších žiačok:    6. miesto

 

                                                                                      (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

 

23)  Mladý záchranár CO:

                                  

                                   5. miesto – Filip Šebesta, Juraj Kříž,

                                                      Sabina Stančáková, Klára Strapinová

                                                 

                                                                                     (pripravoval: Mgr. Roman Švec)

 

24)  Majstrovstva okresu vo florbale:

 

                                   3. miesto: Martin Kocák, Dominik Csáky, Jakub Kučera,

                                                    Lukáš Čermák, Richard Daniel, Timotej Krčík,

                                                    Pavol Riečický, Martin Kunovský, Dominik Ralbovský,

                                                 Kevin Jurenka, Samuel Marenčík, Lukáš Španír, Karol Miklós.

 

                                                                                      (pripravoval: Mgr. Dušan Chanečka)

 

 

25)  Rodina bez cigariet  - výtvarná súťaž

         

    II. kategória         4. miesto – Sabína Stančáková

  (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

26)  Rodina bez cigariet  - prezentácie

         

    II. kategória         3. miesto – Izabela Meszárošová, Patrik Lisál, David Pekar

  (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

 

 

         

27)  Príroda očami detí – výtvarná súťaž

  

      Kategória  II.  3. miesto – Tea Reháková            (pripravovala: Mgr. Miriam Kubincová)

 

      Kategória III.  1. miesto – Karin Kanichová       (pripravovala: Mgr. Andrea Tomčíková)

 

  

  Kategória  IV.  2. miesto – Aneta Janigová         (pripravovala: Mgr. Emília Krištofíková)

 

27)  Hurbanov pamätník:

 

      Obvodné kolo:

               Kategória   II. próza  –  2. miesto – Tomáš Matula 

                                                                                    (pripravovala: PaedDr. Petra Ovečková)

                              

                                III. próza  –  1. miesto – Lucia Časová 

                                                                        (pripravovala Mgr. Veronika Čechvalová)

 

 

28)  Moje mesto Holíč – fotografická súťaž:

     

        Kategória A :                        3. miesto – Chiara Kovačičová

        Kategória B :                        1. miesto – Natália Štetinová

                                                      3. miesto – Eliška Mičková                   

        Detská porota :                                        Loreal Ayiba

 

 

29)  Šaliansky Maťko:

 

       Kategória III. :                     2. miesto – Natália Karasová

                                                                         (pripravovala Mgr. Hana Blažeková)